HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO/HT

130,000

Giúp hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não, giảm các triệu chứng của thiểu năng tuần hoàn
não
Đối tượng:
Trẻ em trên 12 tuổi và ngƣời lớn bị thiểu năng tuần hoàn não, tai biến mạch máu

Mô tả