DẠ DÀY/HT

100,000

Giúp giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày, tá tràng: Đau thƣợng vị, ợ hơi, ợ chua. Giúp
nhanh liền sẹo với các vết thƣơng, vết loét dạ dày, tá tràng.
Đối tượng:
Người viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp và mãn tính. Ngƣời bị viêm loét dạ dày do
xoắn khuẩn HP. Ngƣời bị trào ngƣợc dạ dày, thực quản, ợ chua.

Mô tả