CỐT THỐNG PHONG/HT

100,000

Giúp tăng cường lưu thông khí huyết, hỗ trợ làm giảm các chứng đau nhức các khớp, giúp
khớp cử động dễ dàng.
Đối tượng:
Người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, sưng các khớp, nhức mỏi xƣơng khớp, tê mỏi
chân tay.

Mô tả